Průchodem ze II. nádvoří ke katedrále sv. Víta

Noblex 150 + Kodak Tri-X