fbpx

Ve stopách J. Sudka – Chotkova zatáčka

V minulém dílu seriálu Ve stopách J. Sudka jsme opustili Malostranské náměstí. Dnes si něco povíme o Chotkově ulici (někdy také Chotkově zatáčce), která se nachází u dolní části Jeleního příkopu a spojuje Klárov na Malé Straně s Letnou.

Historie

Serpentinu nechal vybudovat v letech 1831–1832 hrabě Karel Chotek, příslušník staročeského šlechtického rodu Chotků z Chotkova. Tento rakouský úředník byl zároveň guvernér tyrolský a poslední nejvyšší purkrabí Království českého. Ve funkci nejvyššího purkrabího se významně zasloužil o rozvoj Prahy.

Stavbou silnice byl zkrácen Jelení příkop pod Pražským hradem. Začátkem 20. století musela být zbourána část městských hradeb, které bránily pokračování Chotkovy ulice směrem k Dejvicím. Tramvajová trať zde byla zprovozněna v roce 1910.

Na Sudkově 60 let staré fotografii můžeme na prostranství v zatáčce spatřit novogotický činžovní dům:

Josef Sudek: Ohyb Chotkovy silnice

Rožánkův činžovní dům byl zbořen v 70. letech minulého století při stavbě metra trasy A. Jediné, co jsme o domě našli na internetu, jsou krátké zmínky ve věstníku Klubu za starou Prahu:

28.ledna 1910 – Městská rada: Jednání s majiteli domu čp. 607*111. (Rožánkův dům) o koupi za účelem snesení (zbourání) čtvrtého patra nevedlo k cíli pro vysokou žádanou cenu.

ELEKTRICKÁ DRÁHA NA HRADČANY KOLEM KRÁLOVSKÉHO HRADU! … dále nutno pamatovati na to, aby pozemků na Lumbových zahradách nezmocnila se stavební spekulace a nenastavěla tu domy o třech až čtyřech patrech, čímž bylo by okolí Jeleního příkopu í památných a krásných budov hradčanských navždy zohyžděno. Případ s Rožánkovým domem mohl by k ponaučení stačiti.

Je zřejmé, že na začátku minulého století nebyly výškové stavby v blízkosti historického centra příliš populární a dokonce už i čtyřpatrová budova budila pohoršení.

prahapanoramaticka.cz: Chotkova ulice

Na dnešní fotografii už Rožánkův dům nenajdeme. Kromě zbouraného domu a jehličnanů uvnitř zatáčky se toho ale vlastně tak moc nezměnilo. Jenom je trochu problém se do zatáčky na místo fotografování dostat, protože s dlouhodobou uzavírkou Jeleního příkopu je uzavřená i lávka ve svahu vedoucí od Malostranské.

Současnost

V posledních měsících probíhala oprava tramvajových kolejí a svršku komunikace, takže zde tramvaje nejezdily. Nyní už zase vše funguje jak má. Co dalšího se zde chystá?

Pražský magistrát uvažuje o tom, postavit na místě bývalého Rožánkova činžovního domu hotel. Pozemek je podle Institutu plánování a rozvoje nevyužitý, proto v poslední verzi metropolitního plánu z roku 2017 institut navrhuje jeho zástavbu. Budova by mohla mít až 3 nadzemní patra, tak se necháme překvapit, co architekti spolu s úředníky vymyslí.


Použité zdroje
– Josef Sudek: Praha panoramatická, 2. vydání, 1992
knihovna Libri Nostri
idnes.cz

Podělte se o své myšlenky